Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

O portálu

Portál www.podporaucitelum.cz vznikl jako základní on-line pomůcka stejnojmenného projektu. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou pohybovat realizátoři projektu včetně externích spolupracovníků a uživatelé výstupů projektu, tj. učitelé jazyků ze středních škol. Portál funguje od roku 2018.

Veřejná část portálu obsahuje především elektronické výukové pomůcky pro jazykové vzdělávání v odborných předmětech na středních školách. Výukové pomůcky jsou členěny podle několika kritérií (jazyk, úroveň, zaměření, obor a téma). Struktura každého tématu je identická a obsahuje celkem 16 částí.

Veřejná část dále zahrnuje stručný popis projektu a jeho partnery, kontakty a zahrnuté obory.

Úkolem té části portálu, která je přístupná po přihlášení, je komplexní podpora autorů a nástroje pro řízení procesu přípravy výukových pomůcek. Jejími hlavními částmi jsou úkolovník a šablona pro přípravu autorských textů.