Úkolovník naleznete v sekci PRO AUTORY

Spuštěno nové grafické rozhraní stránek projektu na adrese www.podporaucitelum.cz/puc

O portálu

Portál www.podporaucitelum.cz vznikl jako základní on-line pomůcka stejnojmenného projektu. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou pohybovat realizátoři projektu včetně externích spolupracovníků a uživatelé výstupů projektu, tj. učitelé jazyků ze středních škol. Portál funguje od roku 2018.

Veřejná část portálu obsahuje především elektronické výukové pomůcky pro jazykové vzdělávání v odborných předmětech na středních školách. Výukové pomůcky jsou členěny podle několika kritérií (jazyk, úroveň, zaměření, obor a téma). Struktura každého tématu je identická a obsahuje celkem 16 částí.

Veřejná část dále zahrnuje stručný popis projektu a jeho partnery, kontakty a zahrnuté obory.

Úkolem té části portálu, která je přístupná po přihlášení, je komplexní podpora autorů a nástroje pro řízení procesu přípravy výukových pomůcek. Jejími hlavními částmi jsou úkolovník a šablona pro přípravu autorských textů.