Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

Řízení projektu - úkolovník

Úkolovník naleznete zde.
Stručný návod k Úkolovníku naleznete zde.

Formulář pro tvorbu modulů

Formulář pro usnadnění tvorby nových výukových modulů naleznete zde. (vyžaduje přihlášení)

Šablony pro autory

  • Šablonu pro text úrovně A1 naleznete zde.
  • Šablonu pro text úrovně A2 naleznete zde.
  • Šablonu pro text úrovně B1 naleznete zde.
  • Šablonu pro online cvičení naleznete zde.
  • Šablonu pro audio-vizuální prvky naleznete zde.

Nástroj pro skrytí textů, které nemají být překládány