Úkolovník naleznete v sekci PRO AUTORY

Spuštěno nové grafické rozhraní stránek projektu na adrese www.podporaucitelum.cz/puc

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrikář, Elektrikář silnoproud

Označení oboru: 26-51-H/01, 26-51-H/02

1. Bezpečnostní značky a značení - Radek Voborný
2. Předcházení ohrožení - Radek Voborný
3. Prevence rizik - Radek Voborný
4. Ochrana základní - Pavel Tuška
5. Ochrana při poruše - Pavel Tuška
6. Vodiče - Pavel Tuška
7. Vypínání a spínání - Pavel Tuška
7. Vypínání a spínání - Pavel Tuška
8. Ochrana před nadproudy - Radek Voborný
9. Činnost na elektrickém zařízení - Pavel Tuška
10. Provoz elektrických zařízení - Radek Voborný
11. Mimořádné situace v BOZP - Radek Voborný
12. Jistící prostředky - Radek Voborný
13. Ochrana proti zkratu - Radek Voborný
14. Zapojení jednofázového rozvaděče - Radek Voborný
15. Bytová instalace - Pavel Tuška
16. Čtení projektové dokumentace a práce s ní - Radek Voborný

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Označení oboru:

1. Elektrické spoje - Stanislav Jadrný
2. Spínače, stykače, jističe - Stanislav Jadrný
3. Princip tranformátoru - Stanislav Jadrný
4. Motory - Stanislav Jadrný
5. Výroba a rozvod elektrické energie - Stanislav Jadrný
6. Elektrické teplo - Jiří Stibor
7. Elektrické světlo - Jiří Stibor
8. Zapojení domácího telefonu a ovládání elektrického vrátného - Stanislav Jadrný
9. Spojité regulátory - Stanislav Jadrný
14. Soustava elektrostatická - Josef Mareš
15. Měření elektrického proudu zasloužím - Josef Mareš
16. Zvětšování rozsahu měřicích přístrojů - Josef Mareš

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnika

Označení oboru:

8. Kirchhoffovy zákony - Bronislav Sedláček
9. Théveninův a Nortonův teorém - Bronislav Sedláček
10. Fázorové diagramy - Bronislav Sedláček
11. Přenos v lineárních obvodech - Bronislav Sedláček
12. Modulová charakteristika obvodu - Bronislav Sedláček
14. Výkon střídavého proudu - Zdeněk Kovář

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Mechanik elektrotechnik

Označení oboru:

1. Elektrický obvod, napětí a proud - Jiří Stibor
2. Mocninné předpony jednotek a jejich využití v elektrotechnice - Jiří Stibor
3. Pasivní obvodové prvky R, L, C a jejich charakteristika - Jiří Stibor
4. Budicí systémy a jejich charakteristika - Petr Chadima
6. Ohmův zákon - Pavel Zeman
11. Druhý Kirchhoffův zákon - Zdeněk Kovář
12. Théveninův teorém - Zdeněk Kovář
13. Nortonův teorém - Zdeněk Kovář
14. Princip superpozice - Milan Coufal
15. Elektrický výkon - Milan Coufal

Oborový blok č. 1 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informační technologie

Označení oboru: 18-20-M/01

9. Šíření elektromagnetických vln (EMV) po vedeních - Karel Holinka
12. Sestavení přenosové cesty optického signálu - Bronislav Sedláček
15. Prvky plášťových a prostorových ochran - Jiří Egrt

Oborový blok č. 1 Autotronik

Autotronik

Označení oboru: 39-41-L/01

1. Přístroje pro měření - Petr Chadima
2. Elektrotechnická schémata a jejich čtení - Petr Chadima
3. Zdroje el. energie v automobilech - Martin Klouček
4. Regulační, jistící a spínací zařízení v automobilech - Martin Klouček
5. Druhy zapalování a spouštěčů - Martin Klouček
6. Osvětlovací soustava ve vozidlech - Petr Chadima
7. Odrušení v motorových vozidlech, zapojení multimediálních zařízení - Martin Klouček
8. Centrální zamykání, ovládání oken, zrcátek a sedadel - Petr Chadima
9. Komunikační a navigační zařízení - Martin Klouček
10. Sdělovací a přenosová technika v motorových vozidlech - Petr Chadima
11. Řídící jednotky motorových vozidel - Zdeněk Pečenka
12. Modulátory - Zdeněk Pečenka
13. Demodulátory - Zdeněk Pečenka
14. Směšovače - Zdeněk Pečenka
15. Impulzní a číslicové obvody - Zdeněk Pečenka
16. Diagnostika v motorových vozidlech - Martin Klouček

Oborový blok č. 2 Umění a multimedia

Grafický design

Označení oboru: 82-41-M/05

1. Vývoj latinkového písma - Jakub Štěpánek
2. Klasifikace písem - Jakub Štěpánek, Kristýna Kuslová, Zdena Popeláková
3. Odborná terminologie - Šimon Chloupek
4. Knihy a další tiskoviny - Markéta Horáková, Markéta Horáková,
5. Techniky tisku - Markéta Horáková
6. Malířské techniky - Marie Hladíková
7. Jak vzniká papír - Šimon Chloupek, Miriam Gottschalková
8. Jak funguje grafické studio - Šimon Chloupek, Zdena Popeláková
9. Rastr vs. vektor - Markéta Horáková
10. Barevná rozhraní - Marie Hladíková
11. Finalizace výstupu a základní typy souborů - Marie Hladíková
12. Počítačová vizualizace - Marie Hladíková
13. Vynalez knihtisku - Jakub Štěpánek, Kristýna Kuslová
14. Rozvoj knižní kultury - Jakub Štěpánek
15. Avantgarda a Bauhaus - Jana Horáčková
16. Světové výstavy - Zdena Popeláková, Dagmar Jelínková

Oborový blok č. 2 Umění a multimedia

Multimediální tvorba

Označení oboru: 82-41-M/17

1. Počátky filmu - Eva Chlumská
2. Světová kinematografie - Eva Chlumská
3. Československá kinematografie - Eva Chlumská
4. Přípravné fáze tvorby videoreklamy - Uroš Trefalt
5. Postup realizace videoreklamy - Uroš Trefalt, Zdena Popeláková
6. Základní názvy funkcí ve střihových programech videa - Ivan Fuksa
7. Základní názvy funkcí ve střihových programech audia - Otakar Mandelík
8. Filmová technologie - Martin Hřebačka
9. Osvětlovací technika - Ivan Fuksa
10. Základní principy trikové technologie - Dominika Beranová
11. Základní principy animace, kresba, loutka ploška - Dominika Beranová
12. Trikové zpracovaní pomoci digitálních technologii - Martin Hřebačka
13. Dokumentární film - Zdena Popeláková, Hana Horňáková, Ivana Křenová
14. Natáčecí období hraného AVD - Zuzana Zemanová, Zemanová Zuzana
15. Přípravné období vzniku AVD - Zuzana Zemanová
16. Zvukové snímaní audiovizuálního díla (AVD) - Zdena Popeláková, Otakar Mandelík

Oborový blok č. 6 Ekonomika

Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Podnikání

Označení oboru: 63-41-M/01, 63-41-M/02, 78-42-M/02, 64-41-L/51

Komunikace - Michaela Dvořáková
1. Průběh obchodního jednání - Hana Bártová
2. Práce v reklamní agentuře - Jan Dvořák, Hana Horňáková
3. Reklamní komunikace v masmédiích - Jan Dvořák
4. Historický vývoj reklamní komunikace - Zdena Popeláková, Dagmar Jelínková
5. Pozice reklamy v současném světě - Jan Dvořák
6. Osobnosti reklamního světa - Jan Dvořák
7. Management ve filmu - Michal Kráčmer
8. Fundraising - Zdena Popeláková, Michal Kráčmer
9. Metody kvantitativního marketingového výzkumu - Michaela Dvořáková
10. Distribuce – maloobchod - Hana Bártová
11. Rozhodování - Hana Bártová
12. Komunikace - Michaela Dvořáková
13. Majetek podniku - Hana Bártová
14. Lidské zdroje - Hana Bártová
15. Daň z příjmu fyzických osob - Petra Korandová
16. Činnost obchodních bank - Petra Korandová