Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

PARTNEŘI

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Škola MICHAEL – Střední škola reklamní a umělecké tvorby je jedinou školou poskytující komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy. Již 25 let nabízí široké možnosti studia nejen oborů uměleckých, jako je Grafický design, Design interiéru, Fotografická tvorba a Filmová tvorba, ale i obor Management a produkce.. V roce 2011 škola Michael rozšířila nabídku vzdělání o Vyšší odbornou školu reklamní a umělecké tvorby.
Škola Michael je realizátorem projektu Podpora učitelů. Realizační tým, který pracuje na projektu, je složen z odborných pracovníků školy, kteří ve spolupráci s ostatními příjemci projektu se podílí na tvorbě a ověření programů pro učitele cizích jazyků.
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
VOŠIS a SŠEMI je škola s dlouholetou tradicí výuky slaboproudé elektrotechniky. Výuka probíhá v maturitních i učebních oborech. Od roku 2009 se vzdělávací nabídka doplnila o Vyšší odbornou školu a od roku 2014 jsme rozšířili nabídku středoškolských oborů o multimediální tvorbu.
Škola je realizátorem mnoha projektů. V projektu Podpora učitelům je partnerskou školou. Při práci na projektu využíváme profesní zkušenosti pedagogů z oblasti elektro.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 16 000 studentů.
Tým, který spolupracuje na projektu Podpora učitelům je složen z pracovníků Fakulty elektrotechnické, katedry telekomunikační techniky. Zajišťuje zejména technickou a softwarovou podporu vzdělávacích objektů, a to díky svým mnohaletým zkušenostem, které má v oblasti elektronické podpory výuky.