Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

KONTAKTY

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Machkova 1646/1
149 00 Praha 4
www.skolamichael.cz
email: info@podporaucitelum.cz

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Novovysočanská 280/48
190 00 Praha 9
www.sssep9.cz

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická
Technická 1902/2
166 27 Praha 6
www.fel.cvut.cz