Je potřeba vyplnit všechna pole rozcestníku. Přehled programů je k dispozici v záložce PROGRAMY.

Přepis textu videí všech výukových sad je možné stáhnout přes odkaz
Stáhnout ve formátu PDF
v pravém horním rohu po otevření daného cvičení.
Přepis poslechových cvičení je součástí Klíče s řešením každé výukové sady.

Při zadávání/výběru vzdělávacího materiálu prosím vyplňte všechna pole. Přehled jednotlivých programů a v nich obsažených materiálů je uveden v záložce PROGRAMY.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré použité obrázky a nákresy v programu i jeho přílohách, tj. ve výukové sadě, prezentacích apod. dílem autorů programu nebo jsou převzaty z volných databází bez nutnosti citace.

Vzdělávací programy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Prezentace k prezenční části

  1. 1. Prezenční část DVPP
  2. 2. Prezenční část DVPP

Dotazník k distanční části

  1. Dotazník - distanční část DVPP

Dotazník pro realizátory programů

  1. Dotazník pro realizátory programů